16 Th3 2020
Phòng sạch Tiêu chuẩn Phòng Sạch Cleanroom  Kinh Nghiệm  Tiêu chuẩn Phòng Sạch

Dựa trên phạm vi các ngành khác nhau, yêu cầu về tiêu chuẩn và các quy trình phòng sạch được quy định khác nhau. Do đó phòng sạch cũng được thiết kế khác nhau để đảm bảo những quy định ấy. Định nghĩa “Phòng sạch” Phòng sạch theo tiếng Anh là CLEANROOM- Được ghép từ […]

07 Th3 2020
IMG 5939 Nguyên nhân và cách khắc phục nền nhà bị phồng rộp  Kinh Nghiệm

Nguyên nhân nền nhà bị phồng rộp Qua thời gian sử dụng, nền nhà bị lún không đều. Gạch lát nền giãn nở vì nhiệt không đều theo năm tháng dẫn đến hiện tượng kích lẫn nhau và phồng lên ở giữa. Kỹ thuật lát nền chưa chuẩn: thợ lát hay trét xi măng vào […]