09 Th7 2021

Schenker là một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh tại Đức hoạt động trong lĩnh vực logistics. Hiện nay Schenker đã có văn phòng đại diện hầu hết ở các nước trên thế giới. Hợp Đại Thành vinh dự là nhà thầu xây dựng cơ điện được Schenker tin tưởng trao gói thầu: […]