09 Th7 2021
123 e1630910533432 Dự án: Công ty TNHH Schenker Việt Nam  Thi Công

Schenker là một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh tại Đức hoạt động trong lĩnh vực logistics. Hiện nay Schenker đã có văn phòng đại diện hầu hết ở các nước trên thế giới. Hợp Đại Thành vinh dự là nhà thầu xây dựng cơ điện được Schenker tin tưởng trao gói thầu: […]