Dưới đây là các Chính sách Bảo mật & Điều khoản của một hợp đồng pháp lý giữa quý vị và Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Hợp Đại Thành (“Chúng tôi”). Khi truy cập hoặc sử dụng website này (“trang web”), quý vị đồng ý rằng quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản, luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát việc trích xuất và tái trích xuất. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận
Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://kami.vn/baomat. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thông tin liên hệ
Mặc định, Chúng tôi không bao gồm biểu mẫu liên hệ. Nếu bạn sử dụng gói mở rộng biểu mẫu liên hệ, hãy sử dụng phần phụ này để lưu ý dữ liệu cá nhân nào được ghi lại khi ai đó gửi biểu mẫu liên hệ và bạn giữ nó trong bao lâu. Ví dụ: bạn có thể lưu ý rằng bạn giữ các bản gửi biểu mẫu liên hệ trong một khoảng thời gian nhất định cho mục đích chăm sóc khách hàng, nhưng bạn không sử dụng thông tin được gửi qua chúng cho mục đích marketing.

Cookies
Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác
Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu
Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình
Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu
Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam (đọc thêm tại: https://svtre.com/baomat).

Điều khoản sử dụng website hopdaithanh.com

Từ chối trách nhiệm
1. Thông tin trên trang này không đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và trang này có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật, hay tính chính xác cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website. Do đó, quý vị nên kiểm tra tính chính xác và tính hoàn chỉnh của tất cả các thông tin được đăng tải trước khi đưa ra quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hay các vấn đề khác thuộc trang này.
2. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc nâng cấp trang web và cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ hay chương trình được giới thiệu trên trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bản quyền và nhãn hiệu
1. Trang web này có thể bao gồm hoặc đối chiếu với các nhãn hiệu, bản quyền, các thông báo về quyền sở hữu tài sản khác và các thông tin cần được tôn trọng. Trang này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Hợp Đại Thành. Tuy nhiên, quý vị có thể truy cập, tải về hay sử dụng các tư liệu trên website với mục đích khác với điều kiện tuân thủ các điều khoản, điều kiện và thông báo kèm theo.
2. Tất cả lô-gô, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Hợp Đại Thành là nhãn hiệu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Hợp Đại Thành.

Tài sản trí tuệ
Nội dung của toàn bộ trang web và tất cả tài liệu và phần mềm trên web (bao gồm nhưng không loại trừ tất cả những thông tin, biểu đồ, file thiết kế, âm thanh, chữ viết, tranh, ảnh, thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và các phần mềm cài đặt) đều có bản quyền. Sao chép, chỉnh sửa, lưu trữ, in ấn, đưa lên, đăng tải, truyền tải, phân phối bằng bất cứ cách nào, 1 phần hay toàn bộ trong bất kỳ tài liệu nào hay kết hợp, truyền tải trung gian thành một văn bản khác hay những trường hợp sử dụng bản quyền tương tự khác mà không có sự cho phép trước đều bị coi là xâm phạm bản quyền.

Pháp luật
Điều khoản và điều kiện này, cùng các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên dưới đây, có thể được chi phối bởi và được chiểu theo luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không mâu thuẫn với luật định.
Không sử dụng vào mục đích sai luật hoặc bị cấm
Trong trường hợp sử dụng trang này, quý vị phải đảm bảo không sử dụng trang này vì mục đích sai luật hoặc bị cấm theo các điều khoản và điều kiện này.

Giới hạn của nghĩa vụ pháp lý
1. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, hoặc do hậu quả của các vấn đề có liên quan đến hoặc phát sinh từ trang này hoặc bất kỳ truy cập nào vào trang này, hoặc của website hay các nguồn có liên kết, giới thiệu hoặc truy cập thông qua trang này, hoặc để sử dụng hoặc tải, hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm, mà không giới hạn đến bất kỳ việc lỗ lãi, gián đoạn kinh doanh, lỗ lợi nhuận, hoặc mất mát chương trình hoặc dữ liệu khác, ngay cả khi Chúng tôi có khả năng gây ra những thiệt hại như thế. Việc loại bỏ và từ chối trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các nguyên nhân, dựa trên hợp đồng, giấy bảo hành, thiệt hại hoặc bất kỳ pháp lý nào khác.
2. Các điều khoản, điều kiện khác hoặc bổ sung có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể do trang này cung cấp. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, các điều khoản, điều kiện và thông báo khác hoặc bổ sung như thế sẽ có thể được áp dụng thay cho các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng xem hợp đồng hoặc thông báo được áp dụng.

Thay đổi về điều khoản và điều kiện này
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Hợp Đại Thành có quyền thêm, thay đổi, xóa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc việc cung cấp, sản phẩm và chương trình mô tả trong trang này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thay đổi. Khi quý vị tiếp tục sử dụng và/ hoặc truy cập vào trang này thì mặc nhiên quý vị đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong trang này.