Cải tạo kho – nhà máy DKSH

The Details

Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: Lô 38, đường 36, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Mô tả: Cải tạo kho nhà máy DKSH

About The Project