nha-may-kinh-do-hung-yen

The Details

Khách hàng: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc
Địa chỉ: Km 22, Quốc lộ 5A – Thị trấn Bần Yên Nhân – Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên
Nội dung: Thi công cải tạo nhà xưởng Nhà máy Kinh đô miền Bắc

About The Project