Công ty TNHH URC Hà Nội 1

The Details

Khách hàng: Công ty TNHH URC Hà Nội
Địa chỉ: Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Mô tả:

  • Cải tạo phòng QA – Nhà máy URC HN
  • Cung cấp lắp đặt mái tôn cho kho Hataco WH1
  • Mở rộng lối vào chính phòng thay đồ và khu văn phòng – Nhà máy URC HN

Một số hình ảnh công nhân HĐT thi công tại công trường:

Công ty TNHH URC Hà Nội 2 Công ty TNHH URC Hà Nội 3Công ty TNHH URC Hà Nội 4

About The Project