Hợp Đại Thành gặp mặt chủ đầu tư

The Details

Nhà thầu Hợp Đại Thành là nhà thầu thiết kế, thi công hoàn thiện nhà xưởng NX06 (công ty Mỹ Á) – KCN Quế Võ – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh.

Công trình bắt đầu tháng 01/2020

Hoàn thành ngày 20/02/2020

Một số hình ảnh thi công tại công trường

a348508a1a20e37eba31 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

Hình ảnh công nhân Hợp Đại Thành lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà máy

8be4951dbaa643f81ab7 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

694052547aef83b1dafe Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

3fe26af0424bbb15e25a Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

8be4951dbaa643f81ab7 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

0c160f9484fd7ca325ec Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

Hợp Đại Thành ngăn tách các phòng chức năng.

8d4a9e2790ef68b131fe Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

4a431811d9c5219b78d4 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

003b216be0bf18e141ae Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

Khu vực phụ trợ.

f0e9eb09648f9cd1c59e Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

Công nhân Hợp Đại Thành làm nền và sơn tĩnh điện.

d59a7719a09158cf0180 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

f103f3892401dc5f8510 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành5e209f82921a6a44330b Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

a8ed1ea6e5011d5f4410 Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

26f042bc4b2ab374ea3b Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thànhc18e517226dbde8587ca Nhà xưởng NX06 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh  Hợp Đại Thành

Khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công, xây dựng, mở rộng, cải tạo, sửa chữa nhà máy, nhà xưởng vui lòng liên lạc với phòng Kinh doanh để nhận Báo giá.
Hotline Zalo: 0904.616.786 / 0354.666668

About The Project