29 Th11 2018
Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam 1

Khách hàng: Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam Địa chỉ: Cụm CN Tây Nam, xã Châu Sơn, tp. Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thi công xây dựng xưởng thép đen nhà máy Midway Metals Vietnam Vào năm 2015, Công ty TST vinh dự được là một đối tác của nhà máy khi công […]