29 Th11 2018
vrex công ty Đất Hiếm - Bắc Ninh

Khách hàng: Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam Địa chỉ: KCN Thuận Thành 3, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Nội dung: Cải tạo nhà xưởng G – Nhà máy Vrex Chuo Denki Kyogo là một công ty Nhật Bản có lịch sử bắt đầu từ năm 1934. Bằng việc khai thác công nghệ […]