Quy chuẩn xây dựng nhà xưởng mới nhất

Việc xây dựng nhà xưởng luôn là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp, quyết định rất nhiều đến các hoạt động dài hạn. Do đó, các quy chuẩn xây dựng nhà xưởng được xem như những tiêu chuẩn giúp chủ doanh nghiệp biết được công trình của mình có đang được thi công chuẩn hay không.

Quy chuẩn về địa điểm xây dựng nhà xưởng

Tại Việt Nam, để xây dựng nhà xưởng, các doanh nghiệp và chủ đầu tư cần tuân thủ các quy chuẩn và quy định được quy định bởi các cơ quan chức năng và Bộ Xây dựng. Dưới đây là một số quy chuẩn và quy phạm chính về địa điểm xây dựng nhà xưởng tại Việt Nam:

quy chuẩn xây dựng nhà xưởng

 • Tiêu chuẩn thiết kế địa điểm xây dựng công trình công nghiệp (TCVN 9367-2012): Quy định các yêu cầu về lựa chọn địa điểm, vị trí, cấu trúc nền móng và hạ tầng kỹ thuật cho công trình công nghiệp, bao gồm cả nhà xưởng.
 • Tiêu chuẩn đất đai công trình xây dựng (TCVN 197-2015): Quy định các yêu cầu về xác định khả năng đất đai cho việc xây dựng công trình, bao gồm cả địa điểm xây dựng nhà xưởng.
 • Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp (TCVN 4054-2005): Quy định về thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp, trong đó bao gồm nhà xưởng.
 • Quy phạm kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình (QCVN 01-2019/BXD): Quy định về việc xác định và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, bao gồm nhà xưởng.
 • Quy hoạch đô thị và quy hoạch chi tiết của địa phương: Việc xây dựng nhà xưởng cần phải tuân thủ các quy hoạch đô thị và quy hoạch chi tiết của địa phương, đảm bảo rằng việc xây dựng nhà xưởng phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực.

Tuy nhiên, các quy chuẩn và quy phạm này có thể được điều chỉnh và thay đổi theo thời gian và các quy định mới của Bộ Xây dựng và cơ quan chức năng. Vì vậy, chủ đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin và tư vấn với các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng để đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn và pháp luật

>>> Xem Thêm: dịch vụ xây dựng văn phòng 

Quy chuẩn về phương án thiết kế công trình

Tại Việt Nam, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế công trình được quy định bởi Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng. Dưới đây là một số quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến thiết kế công trình bạn cần nắm trước khi thi công công trình:

Quy chuẩn về thiết kế nền và móng

Tại Việt Nam, quy chuẩn về thiết kế nền và móng được quy định bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5728-2018 “Thiết kế nền và móng – Cơ sở thiết kế”. Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong việc xác định, tính toán và thiết kế nền móng cho các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn TCVN 5728-2018 đề cập đến các yêu cầu và quy trình cần thiết để thực hiện việc thiết kế nền và móng. Các nội dung chính trong tiêu chuẩn bao gồm:

 • Đánh giá khả năng chịu lực của đất đai: Xác định các thông số đất đai như độ cứng, độ bền và khả năng chịu lực để đưa ra phương án nền móng phù hợp.
 • Lựa chọn phương án móng: Xác định phương án móng phù hợp với loại công trình, đặc điểm địa hình và khả năng chịu tải của đất đai.
 • Thiết kế cấu trúc nền móng: Bao gồm tính toán và thiết kế chi tiết về kích thước, hình dạng và cấu trúc của nền móng để đảm bảo tính an toàn và độ bền cho công trình.
 • Thiết kế cấu trúc gia cường: Xác định các biện pháp gia cường cho nền móng nhằm tăng cường độ cứng và độ bền của nền móng.
 • Thiết kế chống thấm nước: Đảm bảo nền móng và các chi tiết liên quan không bị thấm nước, đảm bảo tính bền vững của công trình.
 • Thiết kế giảm thiểu ảnh hưởng môi trường: Đảm bảo công trình không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Quy chuẩn thiết kế mái, cửa mái

Quy chuẩn về thiết kế mái, cửa mái cho nhà xưởng được quy định bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2017 “Thiết kế mái và cửa mái cho công trình công nghiệp”. Tiêu chuẩn này quy định rõ ràng các yêu cầu mang tính kỹ thuật của nhà xưởng.

Tiêu chuẩn TCVN 5756-2017 đề cập đến các yêu cầu và tiêu chí cần thiết để thực hiện việc thiết kế mái và cửa mái cho công trình công nghiệp. Các nội dung chính trong tiêu chuẩn bao gồm:

 • Lựa chọn vật liệu mái và cửa mái: Xác định các loại vật liệu phù hợp cho mái và cửa mái nhà xưởng, bao gồm vật liệu chống thấm, cách nhiệt, cách âm và có khả năng chịu lực tốt.
 • Thiết kế cấu trúc mái: Tính toán và thiết kế chi tiết về kích thước, hình dạng và cấu trúc của mái nhà xưởng để đảm bảo tính an toàn và độ bền
 • Thiết kế cấu trúc cửa mái: Xác định các yêu cầu về kích thước, hình dạng và cấu trúc của cửa mái để đảm bảo tính an toàn và tiện ích cho nhà xưởng.
 • Đảm bảo thông gió và ánh sáng tự nhiên: Mái và cửa mái được thiết kế sao cho đảm bảo thông gió và ánh sáng tự nhiên cho nhà xưởng.
 • Chống thấm nước: Đảm bảo mái và cửa mái không bị thấm nước giữ được tính bền vững của công trình.
 • Xử lý nhiệt: Thiết kế mái và cửa mái sao cho đảm bảo cân bằng nhiệt độ bên trong nhà xưởng, giúp giảm thiểu tác động của điều kiện thời tiết.

quy chuẩn trần nhà xưởng

Quy chuẩn thiết kế tường, vách ngăn 

Quy chuẩn về thiết kế tường và vách ngăn cho các công trình xây dựng được quy định bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760-2017 “Thiết kế tường và vách ngăn cho công trình công nghiệp”. Tiêu chuẩn này đề cập đến các yêu cầu và tiêu chí cần thiết để thực hiện việc thiết kế tường và vách ngăn cho các công trình công nghiệp. Các nội dung chính trong tiêu chuẩn bao gồm:

 • Lựa chọn vật liệu tường và vách ngăn: Xác định các loại vật liệu phù hợp cho tường và vách ngăn, bao gồm vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy và có khả năng chịu lực tốt.
 • Thiết kế cấu trúc tường: Tính toán và thiết kế chi tiết về kích thước, độ dày và cấu trúc của tường để đảm bảo tính an toàn, cách nhiệt, cách âm và độ bền cho công trình.
 • Thiết kế cấu trúc vách ngăn: Xác định các yêu cầu về kích thước, độ dày và cấu trúc của vách ngăn để đảm bảo tính an toàn, tiện ích và cách nhiệt cho các khu vực trong công trình.
 • Xử lý nhiệt: Thiết kế tường và vách ngăn sao cho đảm bảo cân bằng nhiệt độ bên trong công trình, giúp giảm thiểu tác động của điều kiện thời tiết.
 • Chống thấm nước: Đảm bảo tường và vách ngăn không bị thấm nước, đảm bảo tính bền vững của công trình.
 • Xử lý tiếng ồn: Thiết kế tường và vách ngăn đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài và bên trong công trình.

Quy chuẩn thiết kế cửa sổ, cửa đi

Quy chuẩn về thiết kế cửa sổ và cửa đi cho các công trình xây dựng được quy định bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5765-2017 “Thiết kế cửa sổ và cửa đi cho công trình công nghiệp”. 

TCVN 5765-2017 đề cập đến các yêu cầu và tiêu chí cần thiết để thực hiện việc thiết kế cửa sổ và cửa đi cho các công trình công nghiệp. Các nội dung chính trong tiêu chuẩn bao gồm:

 • Lựa chọn vật liệu: Xác định các loại vật liệu phù hợp cho cửa sổ và cửa đi, bao gồm vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy và có khả năng chịu lực tốt.
 • Thiết kế cấu trúc: Tính toán và thiết kế chi tiết về kích thước, hình dạng và cấu trúc của cửa sổ và cửa đi để đảm bảo tính an toàn, cách nhiệt, cách âm và độ bền cho công trình.
 • Đảm bảo thông gió và ánh sáng tự nhiên: Đảm bảo cửa sổ được thiết kế sao cho đảm bảo thông gió và ánh sáng tự nhiên cho các khu vực trong công trình.
 • Chống thấm nước: Đảm bảo cửa sổ và cửa đi không bị thấm nước, đảm bảo tính bền vững của công trình.
 • Xử lý nhiệt: Thiết kế cửa sổ và cửa đi sao cho đảm bảo cân bằng nhiệt độ bên trong công trình, giúp giảm thiểu tác động của điều kiện thời tiết.
 • An toàn và tiện ích: Thiết kế cửa sổ và cửa đi sao cho đảm bảo tính an toàn và tiện ích cho các khu vực trong công trình.

>>> Xem Thêm: Dịch vụ lắp đặt kho lạnh 

Quy chuẩn về diện tích, quy mô của nhà xưởng

Trong quá trình xây dựng nhà xưởng, việc phân chia diện tích đất và quy mô từng hạng mục là vô cùng quan trọng. Mặt bằng xây dựng các hạng mục chính xác sẽ quyết định mật độ cho phép thi công và phải tuân theo quy chuẩn về xây dựng nhà xưởng theo tỷ lệ diện tích như sau:

 • Kho, nhà xưởng: Ít nhất 55% diện tích đất dành cho các kho hàng và nhà xưởng, nơi thực hiện quy trình sản xuất và lưu trữ hàng hóa.
 • Cây xanh: Tối thiểu 10% diện tích đất dành cho không gian cây xanh, đảm bảo môi trường trong lành và cân bằng hệ sinh thái trong khu vực nhà xưởng.
 • Giao thông (đường đi nội bộ): Tối thiểu 8% diện tích đất dành cho hệ thống giao thông bên trong nhà xưởng, đảm bảo thuận tiện di chuyển và quy trình vận hành.
 • Các khu kỹ thuật (máy biến thế, trạm bơm, phòng kỹ thuật): Ít nhất 1% diện tích đất dành cho các khu vực chứa thiết bị kỹ thuật, hệ thống máy móc để đảm bảo hiệu suất và an toàn trong quá trình sản xuất.
 • Khu vực văn phòng hành chính, dịch vụ: Ít nhất 1% diện tích đất dành cho các khu vực văn phòng, phòng họp và dịch vụ hỗ trợ khác.

Việc tuân thủ quy chuẩn về phân chia diện tích và quy mô như trên giúp tối ưu hóa sử dụng đất, đảm bảo tiện nghi và an toàn cho hoạt động của nhà xưởng, đồng thời bảo vệ môi trường xung quanh.

Hợp đại thành đơn vị thi công xây dựng nhà xưởng uy tín

Hợp Đại Thành là đơn vị thi công xây dựng nhà xưởng uy tín, đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Với đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, Hợp Đại Thành đã thực hiện thành công nhiều dự án xây dựng nhà xưởng và công trình công nghiệp với các đối tác doanh nghiệp lớn.

Chất lượng công trình là một trong những tiêu chí hàng đầu của Hợp Đại Thành. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ xây dựng nhà xưởng với chất lượng cao nhất, tuân thủ đúng các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật, đảm bảo tính an toàn và bền vững của công trình.

Khả năng thi công đa dạng của chúng tôi cho phép thực hiện các loại nhà xưởng với quy mô và diện tích khác nhau. Chúng tôi có thể xây dựng những nhà xưởng nhỏ đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ, đến những dự án lớn và phức tạp phục vụ cho các công ty công nghiệp lớn.

Thời gian thi công là một yếu tố quan trọng mà chúng tôi luôn chú trọng. Hợp Đại Thành cam kết hoàn thành công việc trong thời gian cam kết, đảm bảo tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Sau khi hoàn thành công trình, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc bảo trì và bảo dưỡng công trình. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ khách hàng để đảm bảo sự hoạt động ổn định và hiệu quả của nhà xưởng.

Với những ưu điểm nêu trên, Hợp Đại Thành là một đơn vị thi công xây dựng nhà xưởng uy tín và đáng tin cậy. Chúng tôi tự tin rằng sẽ là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển nhà xưởng, mang đến những công trình chất lượng nhất. Để được tư vấn thêm về quy chuẩn xây dựng nhà xưởng, khách hàng vui lòng liên hệ qua:

 • Văn phòng: V1B04 – The Terra An Hưng – Hà Đông – Hà Nội
 • Zalo: 0354.666668
 • Email: Xaydung@HopDaiThanh.com

>>> Xem thêm: Đơn vị xây dựng nhà xưởng trọn gói