Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam
Địa chỉ: KCN Thuận Thành 3, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Nội dung: Cải tạo nhà xưởng G – Nhà máy Vrex

Chuo Denki Kyogo là một công ty Nhật Bản có lịch sử bắt đầu từ năm 1934. Bằng việc khai thác công nghệ tối tân đồng thời các bí quyết trong ngành, Chuo Denki Kyogo đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng, Là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Chuo Denki Kyogo công ty đất hiếm Việt Nam được thành lập năm 2009 và đặt trụ sở ở tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên về sản xuất, tinh chế các loại nam châm đất hiếm.

Nhà thầu xây dựng và cơ điện Hợp Đại Thành tự hào và vinh dự làm tổng thầu dự án cải tạo và mở rộng nhà máy Vrex – công ty TNHH Đất Hiếm Bắc Ninh

Dự án bắt đầu từ ngày 16-12-2016
Một số hình ảnh tiêu biểu tại công trường:

Tổng thể nhà máy
Tổng thể nhà máy
Cải tạo nhà máy 02
Cải tạo nhà máy

Cải tạo nhà máy 05

Cải tạo nhà máy
Cải tạo nhà máy
Mở rộng nhà máy
Mở rộng nhà máy

mở rộng nhà máy

mở rộng nhà máy