Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc

Khách hàng: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc
Địa chỉ: Km 22, Quốc lộ 5A – Thị trấn Bần Yên Nhân – Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên
Nội dung: Thi công cải tạo nhà xưởng Nhà máy Kinh đô miền Bắc

Thi công nhà xưởng kinh đô
Nhà máy Kinh đô tại Hưng Yên
Bài viết trước đó Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
Bài viết sau đó Công ty TNHH Kyocera Việt Nam