Hà Nam

Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam

Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam Địa chỉ: Cụm CN Tây Nam, xã Châu Sơn, tp. Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thi công xây dựng xưởng thép đen nhà máy Midway Metals Vietnam Vào năm 2015, Công ty TST vinh dự được là một đối tác của nhà máy khi công ty đảm nhiệm dự án sau: – Tư vấn, thiết …