Bắc Ninh

Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam

Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam Địa chỉ: KCN Thuận Thành 3, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Nội dung: Cải tạo nhà xưởng G – Nhà máy Vrex Chuo Denki Kyogo là một công ty Nhật Bản có lịch sử bắt đầu từ năm 1934. Bằng việc khai thác công nghệ tối tân đồng thời các bí quyết trong ngành, …