Dự án cổng chào KCN Deep C

– Chủ đâu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN KCN Bắc Tiền Phong

– Địa điểm: P Liên Hòa- TX Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh

– Diện tích khu đất: 1200ha

– Khởi công: 01/2021

– Hoàn thành: 06/2021

– Nội dung: Thi công xây dựng cổng chào KCN Deep C

Nhà Thầu Hợp Đại Thành (HDT CI&E)….

cổng chào Cổng chào deep C Cổng chào Deep C Quảng Ninh Deep C