Dự án nhà máy Balitex Việt Nam (Giai đoạn 2)

– Chủ đầu tư: Công ty cổ Phần Bảo Linh

– Địa điểm: Yên Hồng – Ý Yên – Nam Định

– Diện tích khu đất: 26.000m2

– Diện tích nhà xưởng: 4.500m2

– Khởi công: 09/2021

– Hoàn thành: 01/2022

– Nội dung: Thi công xây dựng nhà máy Balitex Việt Nam

Nhà Thầu Hợp Đại Thành (HDT CI&E)…

Ảnh tổng thể dự án
Ảnh tổng thể dự án

Thi công dự án